პერსონალი

კარლო კერვალიშვილი
დირექტორი
დიანა გოშაძე
დირექტორის მოადგილე ეკონომიკურ დარგში
ეკატერინე პატიეშვილი
დირექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში
ნინო მუმლაძე
ბუღალტერი
მადონა გოგობერიშვილი
ხარისხის მართვის მენეჯერი
ნოდარ ლაფანაშვილი
საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი
დავით ჯანიაშვილი
იურისტი
სესილია სიჭინავა
სასწავლო პროცესის ხარისხის მონიტორინგის სპეციალისტი
ხატია გოგილაშვილი
შესყიდვების მენეჯერი
ნინო ჯანჯალია
სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი
ანა კაპანაძე
ადამიანური რესურსების მართვის და საქმისწარმოების მენეჯერი
გედევან იმერლიშვილი
პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი
ანა ჯავახიშვილი
სასწავლო პროცესის მენეჯერი
დავით ხელაშვილი
სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიის (ფაბლაბის) მენეჯერი
დავით მარანელი
IT სპეციალისტი
დავით მკალავიშვილი
მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფისა და საწყობის მენეჯერი
შორენა საგინაშვილი
რეესტრის წარმოების სპეციალისტი
ნათია ოდიშელიძე
ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი
ავთანდილ ნოდია
ლოჯისტიკის სპეციალისტი
რუსუდან ქურასბედიანი
ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორი
მანანა ხოფერია
ბიბლიოთეკარი
ka_GEGeorgian
ka_GEGeorgian en_USEnglish