დიანა გოშაძე

დიანა გოშაძე

დირექტორის მოადგილე ეკონომიკურ დარგში

d.goshadze@modusi.ge