სიახლეების სორტირება: თარიღის მიხედვით | პოპულარობა | ხილვადობის მიხედვით | კომენტარებით | ანბანის მიხედვით
უკან წინ
ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნახვების რაოდენობა: 90
 • ავტორი: devi38
 • თარიღი: 26-12-2015, 13:19
26-12-2015, 13:19

საშობაო არდადეგები

კატეგორია: ---

სსიპ პროფესიულ კოლეჯში ,,მოდუსი'' არდადეგები დაიწყება 2015 წლის 28 დეკემბრიდან და გასტანს 2016 წლის 11 იანვრამდე
ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნახვების რაოდენობა: 107
 • ავტორი: devi38
 • თარიღი: 26-12-2015, 13:16
26-12-2015, 13:16

გილოცავთ ახალ წელს

კატეგორია: ---

პრფესიული კოლეჯის ,,მოდუსი'' ადმინისტრაცია გილოცავთ ახალ წელს და გისურვებთ ყველაფერს კარგს და საუკეთესოს, დაე ეს წელი ყოფილიყოს ყველასთვის წარმატების მომტანი!

გილოცავთ ახალ წელს

ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნახვების რაოდენობა: 111
 • ავტორი: devi38
 • თარიღი: 20-11-2015, 21:26
20-11-2015, 21:26

სამეთვალყურეო საბჭოს არჩევნები

კატეგორია: ---

პროფესიული კოლეჯში „მოდუსი“ ამა წლის 24 ნოემბერს ჩატარდება სამეთვალყურეო საბჭოს არჩევნები, ხმის მიცემა შესაძლებელი იქნება 10:00 დან 20:00 მდე.
ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნახვების რაოდენობა: 100
 • ავტორი: devi38
 • თარიღი: 20-11-2015, 21:17
20-11-2015, 21:17

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობის კანდიდატები

კატეგორია: ---

სსიპ პროფესიული კოლეჯის „მოდუსი“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობის სურვილი გამოთქვეს და განცხადებები წარმოადგინეს კანდიდატებმა:

1. პროფესიული სტუდენტების მშობელთაგან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობის სურვილი გამოთქვა თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების მემონტაჟის მოდულებისგან შემდგარ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტის ლაშა რევიას მშობელმა - ირინე ჭიოკაძემ.

2. პროფესიული მასწავლებელთაგან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობის სურვილი გამოთქვა პროფესიულმა მასწავლებელმა ავთანდილ ქურცაძემ.
ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნახვების რაოდენობა: 113
 • ავტორი: devi38
 • თარიღი: 13-11-2015, 17:38
13-11-2015, 17:38

სამეთვალყურეო საბჭოს არჩევნები

კატეგორია: ---

პროფესიული კოლეჯში „მოდუსი“ ამა წლის 24 ნოემბერს ტარდება სამეთვალყურეო საბჭოს არჩევნები
საარჩევნო კანდიდატთა საყურადღებოდ!

არჩევნებში კანდიდატურის წარდგენის უფლება აქვთ პროფესიული სტუდენტის მშობელსა და პროფესიული განათლების მასწავლებელს.
არჩევნები ტარდება საყოველთაო, თანასწორი, პირდაპირი საარჩევნო უფლების საფუძველზე ფარული კენჭისყრით.
პირებს, რომლებსაც სურვილი აქვთ მონაწილეობა მიიღონ არჩევნებში, ვალდებულნი არიან გაიარონ რეგისტრაცია საარჩევნო კომისიაში მიმდინარე წლის 13 ნოემბრიდან 20 ნოემბრის ჩათვლით 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე. მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:
1. განცხადება, რომელიც უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:
ა. სახელი, გვარი
ბ. დაბადების თარიღი
გ. კანდიდატთა რომელ კატეგორიაში შედის (მასწავლებელი თუ მშობელი)
2. CV
3. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.
4. საარჩევნო პროგრამა კოლეჯის განვითარების სამომავლო გეგმების შესახებ (სასურველია)
სამეთვალყურეო საბჭოში პროფესიული სტუდენტების მშობელთა წარმომადგენელს ირჩევენ პროფესიული სტუდენტების სწავლის ვადით მათი მშობლები, ხოლო პროფესიული განათლების მასწავლებელთა წარმომადგენელს კოლეჯში მომუშავე პროფესიული განათლების მასწავლებლები 3 წლის ვადით.
არჩევნებში კანდიდატის სტატუსით მონაწილეობის უფლება არა აქვს საარჩევნო კომისიის წევრს, ადმინისტრაციის წევრს, დამკვირვებელს.

ამომრჩეველთა საყურადღებოდ!
არჩევნებში ხმის მიცემის უფლება აქვს კოლეჯის პროფესიულ მასწავლებელს და პროფესიული სტუდენტის მშობელს პრონციპით “ერთი სტუდენტი_ერთი ხმა”
თითოეული პირი ხმას აძლევს პირადად, დაუშვებელია ხმის მიცემა სხვა პირის ნაცვლად.
ყოველ ამომრჩეველს აქვს ერთი ხმის უფლება. პროფესიულ სტუდენტის მშობელს ან კანონიერ წარმომადგენელს აქვს ერთი ხმა თითო პროფესიულ სტუდენტზე.
მასწავლებელი უფლებამოსილია ხმა მისცეს მხოლოდ მასწავლებელს და მშობელი მხოლოდ მშობელს.

საარჩევნო კომისია
2015 წელი

ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნახვების რაოდენობა: 120
 • ავტორი: devi38
 • თარიღი: 13-11-2015, 13:37
13-11-2015, 13:37

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

კატეგორია: ---

მიმდინარეობს პროფესიული კოლეჯის „მოდუსი“ სამეთვალყურეო საბჭოში პროფესიული სტუდენტების მშობელთა წარმომადგენელის და პროფესიული განათლების მასწავლებელთა არჩევნებში მონაწილეობის მსურველთა რეგისტრაცია.
დარეგისტრირების მსურველებს გთხოვთ, მიმართოთ პროფესიული კოლეჯის „მოდუსი“ საარჩევნო კომისას.
რეგისტრაცია იწარმოებს ამა წლის 13 ნოემბრიდან 20 ნოემბრის ჩათვლით.
დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ პროფესიული კოლეჯის „მოდუსი“ ადმინისტრაციას შემდეგ მისამართზე: ქ. რუსთავი, შარტავას #4 პროფესიული კოლეჯის „მოდუსი“ ადმინისტრაციული კორპუსის შენობა, მე–2 სართული.
პროფესიული კოლეჯის „მოდუსი“
ადმინისტრაცია

ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნახვების რაოდენობა: 292
 • ავტორი: devi38
 • თარიღი: 19-10-2015, 16:29
19-10-2015, 16:29

ჩარიცხულ სტუდენტთა საყურადღებოთ!!!

კატეგორია: ---

კოლეჯში დოკუმენტაციის წარდგენის ვადაა 2015 წლის 28 ოქტომბრამდე.

კოლეჯში ჩასარიცხად წარმოსადგენი დოკუმენტები:
1) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი
2) საბაზო/საშუალო საფეხურის ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი ან უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (დიპლომი) ან მათთან გათანაბრებული სხვა დოკუმენტი;
ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნახვების რაოდენობა: 946
 • ავტორი: devi38
 • თარიღი: 19-10-2015, 10:55
19-10-2015, 10:55

ჩარიცხული სტუდენტები

კატეგორია: ---

ჩარიცხულ სტუდენტთა სია იხილეთ დაწვრილებით ღილაკის დაწკაპებით
ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნახვების რაოდენობა: 450
 • ავტორი: devi38
 • თარიღი: 7-10-2015, 13:05
7-10-2015, 13:05

ინფორმაცია 2015 წლის პროფესიული ტესტირების შესახებ

კატეგორია: ---

პროფესიული ტესტირება ჩატარდება 11 ოქტომბერს 09:00 საათიდან.

პრეტესტი ჩატარდება 10 ოქტომბერს 09:00 საათიდან. პრეტესტში მონაწილეობა ნებაყოფლობითია თუმცა სასურველი.


პროფესიული ტესტირებისათვის საგამოცდო ბარათები გაიცემა 6 ოქტომბრიდან 9 ოქტომბრის ჩათვლით პროფესიულ კოლეჯში. დარეგისტრირებილი აპლიკანტები აუცილებლად გამოცხადდით მითითებულ პერიოდში.

გისურვებთ წარმატებას!
ინფორმაცია სიახლეზე
 • ნახვების რაოდენობა: 316
 • ავტორი: devi38
 • თარიღი: 22-09-2015, 18:32
22-09-2015, 18:32

ღია კარის დღე

კატეგორია: ---

განათლების და მეცნიერების სამინისტროს წარმომადგენლების მონაწილეობით ა/წ 25 სექტემბერს 14:00 საათზე კოლეჯში ''მოდუსი'' გაიმართება ღია კარის დღე. დარეგისტრირებულ აპლიკანტებს ვთხოვთ გამოცხადდნენ.