პოპულარული პროგრამები

ახალი ამბები

19
10
სკოლის მოსწავლეებში პროფესიული უნარების განვითარების პროგრამა ბრუნდება

სკოლის მოსწავლეებში პროფესიული უნარების განვითარების პროგრამა 2 წლიანი პაუზის შემდეგ ბრუნდება და კოლეჯი „მოდუსი“ აღნიშნულ პროგრამას ქვემო ქართლის 3 მუნიციპალიტეტის 26 საჯარო სკოლაში განხორციელებს. კოლეჯის დირექტორი, ნინო ქავთარაძე კოლეჯის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან ერთად რუსთავის რამდენიმე საჯარო სკოლას ეწვია და ადგილზე გაეცნო სკოლების მზაობას და ტექნიკური აღჭურვილობას, რომელიც პროექტის ფარგლებში რამდენიმე წლის წინ გადაეცათ სკოლებს. პროექტში ჩართვა […]

04
10
2022 წლის მიღებისთვის წარსადგენი დოკუმენტები

სსიპ კოლეჯ ,,მოდუსში” 2022 წლის მიღებისას აპლიკანტთა ჩარიცხვის მიზნით, დოკუმენტების წარმოდგენის ვადაა 2022 წლის 04 ოქტომბრიდან 10 ოქტომბრის ჩათვლით: აპლიკანტთა მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხაა: 1. განცხადება დირექტორის სახელზე; 2. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; 3. ზოგადი საბაზო და/ან საშუალო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ნოტარიულად დამოწმებული ან კოლეჯის ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების მენეჯერის მიერ დადასტურებული) და/ან […]

29
07
საზაფხულო არდადეგები

სსიპ კოლეჯი მოდუსში გამოცხადდა საზაფხულო არდადეგები პროფესიული სტუდენტებისთვის და პროფესიული მასწავლებლებისთვის 2022 წლის 1 აგვისტოდან 2022 წლის 2 სექტემბრის  ჩათვლით. სასწავლო პროცესი განახლდება 2022 წლის 5 სექტემბერიდან.

პროფესიული მიმდინარეობები

ka_GEGeorgian