პოპულარული პროგრამები

ახალი ამბები

03
08
საზაფხულო არდადეგები

სსიპ კოლეჯი მოდუსში გამოცხადდა არდადეგები პროფესიული სტუდენტებისთვის და პროფესიული მასწავლებლებისთვის 2021 წლის 2 აგვისტოდან 2021 წლის 31 აგვისტოს ჩათვლით. სასწავლო პროცესი განახლდება 2021 წლის 1 სექტემბერს.

01
06
პროფესიული განათლების მასწავლებელი

სსიპ კოლეჯი “მოდუსი” აცხადებს ვაკანსიას პროფესიული განათლების მასწავლებლის პოზიციაზე, მარნეულში, რეგიონული ტურისტული მეგზურის მომზადება/გადამზადების პროგრამისათვის. ფუნქციები (მოვალეობები): მოკლევადიანი მომზადება/გადამზადების პროგრამის ფარგლებში მსმენელების მომზადება რეგიონული ტურისტული მეგზურად. სასწავლო პროცესის პროცესის თეორიული და პრაქტიკული ნაწილის დაგეგმვა, მომზადება, ჩატარება. მოთხოვნები: პროფესიულმა მასწავლებელმა უნდა იცოდეს: ** ტურიზმის/მოგზაურობის ინდუსტრიის; ** გლობალური, ეროვნული და ლოკალური მნიშვნელობა; ** მეგზურის/გიდის პროფესიის საერთაშორისო დარგობრივი სტანდარტები და ეთიკის ნორმები; […]

22
05
უსაფრთხოების ცვლის მორიგე

სსიპ “კოლეჯი მოდუსი” აცხადებს ვაკანსიას: უსაფრთხოების ცვლის მორიგე მარნეულში. ფუნქციები (მოვალეობები): ** მორიგეობის განმავლობაში კოლეჯის უსაფრთხოების დაცვა (მათ შორის, ტერიტორიის პერიოდული შემოვლა, სამეთვალყურეო კამერების მონიტორინგი); ** სსიპ კოლეჯი მოდუსი მარნეულის ტერიტორიაზე არსებული შენობების, ტერიტორიის და დასაქმებული პერსონალის დაცვა/უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; ** კოლეჯის ტერიტორიაზე მატერიალური რესურსის შეტან-გატანის კონტროლი; ** გარე კარების ყველა საკეტის მთლიანობის უზრუნველყოფა; ** სახანძრო უსაფრთხოების წესების […]

პროფესიული მიმდინარეობები

ka_GEGeorgian