პოპულარული პროგრამები

ახალი ამბები

18
10
აპლიკანტთა 2023 წლის მიღებისთვის გასატარებელი ღონისძიებები

სსიპ კოლეჯ ,,მოდუსში” 2023 წლის მიღებისას აპლიკანტთა ჩარიცხვის მიზნით, დოკუმენტების წარმოდგენის ვადაა 2023 წლის 19 ოქტომბრიდან 23 ოქტომბრის ჩათვლით წარსადგენი დოკუმენტებია:

12
10
პროფესიული უნარების განვითარების საორიენტაციო კურსები გარდაბნის და მარნეულის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში

კოლეჯმა „მოდუსმა“ გარდაბნის და მარნეულის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში, დაიწყო სამკერვალო წარმოების და ინფორმაციის ტექნოლოგიის მიმართულებით პროფესიული უნარების განვითარების საორიენტაციო კურსების განხორციელება. პროგრამაში, ჩართულნი არიან მე-8 და მე-9 კლასის მოსწავლეები, რომლებიც 2 თვის განმავლობაშიდა საკუთარ ძალებს მოსინჯავენ ახალი პროფესიის დასაუფლებლად. სასწავლო პერიოდის განმავლობაში, სკოლის მოსწავლეებისთვის, ჩატარდება პროფორიენტაციული ხასიათის შეხვედრები, რომელიც მოსწავლეებს დაეხმარება პროფესიების და პროფესიული განათლების […]

31
07
არდადეგები კოლეჯ მოდუსში

სსიპ კოლეჯი მოდუსში გამოცხადდა საზაფხულო არდადეგები პროფესიული სტუდენტებისთვის და პროფესიული მასწავლებლებისთვის 2023 წლის 1 აგვისტოდან 2023 წლის 1 სექტემბრის  ჩათვლით. სასწავლო პროცესი განახლდება 2023 წლის 04 სექტემბრიდან;

პროფესიული მიმდინარეობები

ka_GEGeorgian