პოპულარული პროგრამები

ახალი ამბები

28
12
საშობაო არდადეგები

სსიპ კოლეჯი მოდუსი აცხადებს საშობაო არდადეგებს 2020 წლის 28 დეკემბრიდან 2021 წლის 18 იანვრამდე

11
12
ვაკანსია

სსიპ კოლეჯი “მოდუსი” აცხადებს ვაკანსიას სტუდენტური სერვისების მხარდაჭერის სპეციალისტის პოზიციაზე რუსთავში. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: ** პროფესიული სტუდენტების უფლებების დაცვის უზრუნველყოფა; ** პროფესიული სტუდენტების ინფორმირება შეფასების სისტემის და შეფასების შედეგების გასაჩივრების მექანიზმების შესახებ; ** პროფესიული სტუდენტებისთვის, სათანადო კონსულტაციის და მხარდაჭერის უზრუნველყოფა აკადემიური მიღწევების გასაუმჯობესებლად; ** სწავლის დაწყების მომენტიდან, პროფესიულ სტუდენტთა ადაპტაციის ხელშეწყობა სასწავლო გარემოსთან; ** პროფესიული სტუდენტისთვის, გონივრულ ვადაში ადმინისტრაციული მხარდაჭერის […]

11
12
ვაკანსია

სსიპ კოლეჯი “მოდუსი” აცხადებს ვაკანსიას საერთაშორისო პარტნიორობის განვითარების მენეჯერის პოზიციაზე რუსთავში. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: ** იმ უცხოური კოლეჯების მოძიება და შერჩევა, რომელთა პროფილი შეესაბამება კოლეჯი მოდუსის პროფილს; ** მოძიებულ და შერჩეულ კოლეჯებთან აქტიური მიმოწერა პარტნიორობის ჩამოყალიბების მიზნით; ** უცხოურ კოლეჯებთან პარტნიორობის ჩამოყალიბება, შესაბამისი მემორანდუმების გაფორმების გზით; ** პარტნიორ კოლეჯებთან პარტნიორული ურთიერთობების შენარჩუნება და გაღრმავების უზრუნველყოფა; განათლების დონე: ** ბაკალავრი ან […]

პროფესიული მიმდინარეობები

ka_GEGeorgian
ka_GEGeorgian en_USEnglish