პოპულარული პროგრამები

ახალი ამბები

29
10
დისტანციური სწავლება

2020 წლის 28-30 ოქტომბერს კოლეჯ მოდუსში გამოცხადდა არდადეგები, სასწავლო პროცესი განახლდება 2020 წლის 2 ნოემბერს დისტანციური ფორმით.

30
09
პროფესიული განათლების მიღების მსურველ სტუდენტებს სავალდებულო სამხედრო სამსახური გადაუვადდებათ

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ინიციატივით, პროფესიული განათლების მიღების მსურველ სტუდენტებს სავალდებულო სამხედრო სამსახური პროგრამის დასრულებამდე გადაუვადდებათ. შედეგად, ახალგაზრდები პროგრამის დასრულებას უწყვეტად შეძლებენ. საქართველოს პარლამენტმა დღეს მესამე მოსმენით მიიღო „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილები. სამინისტროს მიერ მომზადებული პროექტის თანახმად, პროფესიული განათლებით დაინტერესებულ ახალგაზრდებს შესაძლებლობა მიეცემათ, სასურველ პროგრამაზე სწავლა დაასრულონ, […]

18
09
პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულთა სია და მისაღები საბუთების ჩამონათვალი

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩასარიცხად დოკუმენტაციის წარდგენა შესაძლებელია 2020 წლის 17 სექტემბრიდან 29 სექტემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ჟიული შარტავას #4. წარსადგენი დოკუმენტები: განცხადება დირექტორის სახელზე, (განცხადება იწერება კოლეჯში, წინასწარ გამზადებულ ფორმაში); აპლიკანტის ან/და მისი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; წარმომადგენლის მომართვის შემთხვევაში წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (დაბადების მოწმობა, გადაწყვეტილება მეურევედ ცნობის, პირის მხარდამჭერის მიმღებად ცნობის შესახებ) ზოგადი განათლების […]

პროფესიული მიმდინარეობები

ka_GEGeorgian
ka_GEGeorgian en_USEnglish