ვაკანსია N2

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის – ელექტროობა“ პროფესიული განათლების მასწავლებელი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის – ელექტროობა“  პროფესიული მოდულების ჩამონათვალი:

 1. 0731304 ჯანმრთელობა და უსაფრთოება ელექტროობაში;
 2. 0731305 ელექტრული ტექნოლოგია;
 3. 0731306 ელექტრული მანქანების თვისებების და გამოყენება;
 4. 0731307 ელექტრული მონტაჟი;
 5. 0731308 მათემატიკა ელექტრიკოსებისთვის;
 6. 0731309 საინჟინრო პროექტი;
 7. 0731341 გაცნობითი პრაქტიკა ელექტროობაში;
 8. 0731303 საინჟინრო ხაზვა;
 9. 0731301 ელექტრული და ელექტრონული პრინციპები;
 10. 0731302 კომუნიკაცია ელექტროობის სფეროში;

მინიმალური საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

განათლება და სამუშაო გამოცდილება

 • უმაღლესი და/ან პროფესიული განათლება და/ან სფეროს მიმართულებით არანაკლებ 3 წლიანი პრაქტიკული მუშაობის გამოცდილება;
·      პროფესიული მოდულის – „0731308 მათემატიკა ელექტრიკოსებისთვის სწავლებლისთვის პროფესიული განათლების მასწავლებელს უნდა ჰქონდეს ეკონომიკური მიმართულებით განათლება ან/და არანაკლებ 3 წლიანი მუშაობის გამოცდილება;

·      პროფესიული მოდულის – „0731303 საინჟინრო ხაზვა“ სწავლებლისთვის პროფესიული განათლების მასწავლებელს სასურველია ჰქონდეს  განათლება ხაზვის მიმართულებით ან/და არანაკლებ 2 წლიანი მუშაობის გამოცდილება ან/და მოდულის შესაბამისი ტრენინგის გავლის დამადასტურებელი სერთიფიკატი;

 • პროფესიული მოდულის – 0731304 ჯანმრთელობა და უსაფრთოება ელექტროობაში სწავლებისთვის პროფესიული განათლების მასწავლებელს სასურველია ჰქონდეს უსაფრთხოების მიმართულებით განათლება ან/და სფეროს მიმართულებით მუშაობის არანაკლებ 2 წლიანი  გამოცდილება ან/და შესაბამისი მიმართულებით ტრენინგის გავლის დამადასტურებელი სერთიფიკატი;

საქმიანობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი დოკუმენტები

 • საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ;
 • პროფესიული განათლების მასწავლებლის პროფესიული ეთიკის კოდექსი;
 • სსიპ კოლეჯი მოდუსის წესდება;

კომპიუტერული პროგრამები:

Ms Office

ვაკანსიით დაინტერესების შემთხვევაში, აუცილებლად გადმოიწერეთ ჩვენს მიერ ატვირთული „თანდართული ფაილი“ (CV)  და შევსებული ფორმა გადმოაგზავნეთ  ელ.ფოსტაზე: a.kapanadze@modusi.ge

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადაა  2023 წლის 20 აგვისტო;

სსიპ კოლეჯი მოდუსი

ტელეფონი: 577 95 90 36

ka_GEGeorgian