გაკვეთილების ცხრილი

ხელით ელექტრორკალური შედუღება

ქალის მსუბუქი ტანსაცმლის კონსტრუირება-კერვა

მამაკაცის ზედა პერანგისა და შარვლის კონსტრუირება-კერვა

მასაჟის ზოგადი კურსი

საოფისე პროგრამები (Word, Excel, Power point, Internet)

შედუღება (რუსთავი)

შედუღება (რუსთავი)

სანტექიკის სისტემების ექსპლოატაცია (რუსთავი)

თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების მონტაჟი (რუსთავი)

ელექტროობა (რუსთავი)

ელექტროობა (რუსთავი)

მსუბუქი ავტომობილის სავალი ნაწილის შეკეთება (რუსთავი)

მსუბუქი ავტომობილის ძრავის შეკეთება (რუსთავი)

ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა (რუსთავი)

სამკერვალო წარმოება (რუსთავი)

კულინარიის ხელოვნება (რუსთავი)

კულინარიის ხელოვნება (რუსთავი)

მებოსტნეობა (მარნეული)

ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა (მარნეული)

ელექტროობა (მარნეული)

ბუღალტრული აღრიცხვა (მარნეული)

ქართული ენა B1(მარნეული)

აღმზრდელი (რუსთავი)

აღმზრდელი (რუსთავი)

საბუღალტრო აღრიცხვა (რუსთავი)

საბუღალტრო აღრიცხვა (რუსთავი)

სანტექნიკის სისტემების ესპლოატაცია (რუსთავი)

თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების მონტაჟი (რუსთავი)

მსუბუქი ავტომობილის სავალი ნაწილის შეკეთება (რუსთავი)

მსუბუქი ავტომობილის ძრავის შეკეთება (რუსთავი)

კომპიუტერული ქსელი და სისტემები (რუსთავი)

მებაღეობა (რუსთავი)

მებაღეობა /ინტეგრირებული/ (რუსთავი)

კომპიუტერული ქსელი და სისტემები /ინტეგრირებული/ (რუსთავი)

სამკერვალო წარმოება (რუსთავი)

ka_GEGeorgian