სასწავლო განრიგი

ხელით ელექტრორკალური შედუღება

სააღმზრდელო პროცესების წარმართვა სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში

სააღმზრდელო პროცესების წარმართვა სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში

სააღმზრდელო პროცესების წარმართვა სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში

ქართული და უცხოური კერძების მომზადება

ქართული და უცხოური კერძების მომზადება

შუალედური შეფასების ჩატარების განრიგი (რუსთავი)

აღმზრდელი (რუსთავი)

აღმზრდელი (რუსთავი)

თმის მომსახურება (რუსთავი)

თმის მომსახურება (რუსთავი)

მსუბუქი ავტომობილის სავალი ნაწილის შეკეთება (რუსთავი)

მსუბუქი ავტომობილის ძრავის შეკეთება (რუსთავი)

თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების მონტაჟი (რუსთავი)

სანტექნიკის სისტემების ექსპლუატაცია (რუსთავი)

ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა (რუსთავი)

ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა (რუსთავი)

კომპიუტერული ქსელი და სისტემები (რუსთავი)

სამკერვალო წარმოება (რუსთავი)

ბუღალტრული აღრიცხვა (რუსთავი)

ბუღალტრული აღრიცხვა (რუსთავი)

მებაღეობა (რუსთავი)

შუალედური შეფასების ჩატარების განრიგი (მარნეული)

აღმზრდელი (მარნეული)

ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა (მარნეული)

ბუღალტრული აღრიცხვა (მარნეული)

მებოსტნეობა (მარნეული)

მეხილეობა (მარნეული)

ka_GEGeorgian