სასწავლო განრიგი

ელექტროობა

საოფისე პროგრამები (Word, Excel, Power point, Intermet)

ელექტროშედუღება

მასაჟის ზოგადი კურსი

ელექტროობა

ხიდურა ამწის მემანქანე

ხელით ელექტრორკალური შედუღება

ხელით ელექტრორკალური შედუღება

დეკორატიული მცენარეების სხვლა-ფორმირება

ბოსტნეული და ბაღჩეული კულტურების მოყვანა - გამრავლება დახურულ გრუნტში

ქალის მსუბიქი ტანსაცმლის კონსტრუირება-კერვა

მასაჟის ზოგადი კურსი

მამაკაცის ზედა პერანგისა და შარვლის კონსტრუირება-კერვა

ქალის მსუბუქი ტანსაცმლის კონსტრუირება-კერვა

აღმზრდელი (რუსთავი)

აღმზრდელი (რუსთავი)

თმის მომსახურება (რუსთავი)

თმის მომსახურება (რუსთავი)

ელექტროობა (რუსთავი)

ელექტროობა (რუსთავი)

მსუბუქი ავტომობილის სავალი ნაწილის შეკეთება (რუსთავი)

მსუბუქი ავტომობილის ძრავის შეკეთება (რუსთავი)

თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების მონტაჟი (რუსთავი)

სანტექნიკის სისტემების ექსპლუატაცია (რუსთავი)

ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა (რუსთავი)

ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა (რუსთავი)

შედუღება (რუსთავი)

შედუღება (რუსთავი)

კომპიუტერული ქსელი და სისტემები (რუსთავი)

სამკერვალო წარმოება (რუსთავი)

ბუღალტრული აღრიცხვა (რუსთავი)

ბუღალტრული აღრიცხვა (რუსთავი)

მებაღეობა (რუსთავი)

ელექტროობა (მარნეული)

აღმზრდელი (მარნეული)

ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა (მარნეული)

ბუღალტრული აღრიცხვა (მარნეული)

მებოსტნეობა (მარნეული)

მეხილეობა (მარნეული)

ქართული ენა B1 აღმრზდელი (მარნეული)

ქართული ენა B1 ბუღალტრული აღრიცხვა (მარნეული)

ქართული ენა B1 მეხილეობა (მარნეული)

სამკერვალო წარმოება (რუსთავი)

მებოსტნეობა (მარნეული)

ბუღალტრული აღრიცხვა (მარნეული)

მებაღეობა /ინტეგრირებული/ (რუსთავი)

კომპიუტერული ქსელი და სისტემები /ინტეგრირებული/ (რუსთავი)

ka_GEGeorgian