გაკვეთილების ცხრილი

ქართული ენა A2

ელექტრონული მოწყობილობებისა და დანადგარების ელექტრიკოსი

დეკორატიულ მცენარეთა სხვლა-ფორმირება

აღმრზდელი

აღმრზდელი

საბუღალტრო აღრიცხვა

საბუღალტრო აღრიცხვა

სანტექნიკის სისტემების ესპლოატაცია

შედუღება

შედუღება

თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების მონტაჟი

ელექტროობა

ელექტროობა

მსუბუქი ავტომობილის სავალი ნაწილის შეკეთება

მსუბუქი ავტომობილის ძრავის შეკეთება

კომპიუტერული ქსელი და სისტემები

მებაღეობა

მებაღეობა (ინტეგრირებული)

კომპიუტერული ქსელი და სისტემები (ინტეგრირებული)

ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა

სამკერვალო წარმოება

სამკერვალო წარმოება

სამკერვალო წარმოება

ინფორმაციის ტექნოლოგია

ka_GEGeorgian
ka_GEGeorgian en_USEnglish