გაკვეთილების ცხრილი

ქართული ენა B1

ელექტრონული მოწყობილობებისა და დანადგარების ელექტრიკოსი

საოფისე პროგრამები (Word, Excel, Power point, Intermet)

ელექტროშედუღება

მამაკაცის ზედა პერანგისა და შარვლის კონსტრუირება-კერვა

ქალის მსუბუქი ტანსაცმლის კონსტრუირება-კერვა

აღმზრდელი

აღმზრდელი

საბუღალტრო აღრიცხვა

საბუღალტრო აღრიცხვა

სანტექნიკის სისტემების ესპლოატაცია

შედუღება

შედუღება

თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების მონტაჟი

ელექტროობა

ელექტროობა

მსუბუქი ავტომობილის სავალი ნაწილის შეკეთება

მსუბუქი ავტომობილის ძრავის შეკეთება

კომპიუტერული ქსელი და სისტემები

მებაღეობა

მებაღეობა (ინტეგრირებული)

კომპიუტერული ქსელი და სისტემები (ინტეგრირებული)

ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა

სამკერვალო წარმოება

ინფორმაციის ტექნოლოგია

სამკერვალო წარმოება

ka_GEGeorgian