სასწავლო განრიგი

მამაკაცის ზედა პერანგისა და შარვლის კონსტრუირება-კერვა

ქალის მსუბუქი ტანსაცმლის კონსტრუირება-კერვა

სანტექიკის სისტემების ექსპლოატაცია (რუსთავი)

თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების მონტაჟი (რუსთავი)

მსუბუქი ავტომობილის სავალი ნაწილის შეკეთება (რუსთავი)

მსუბუქი ავტომობილის ძრავის შეკეთება (რუსთავი)

ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა (რუსთავი)

სამკერვალო წარმოება (რუსთავი)

კულინარიის ხელოვნება (რუსთავი)

კულინარიის ხელოვნება (რუსთავი)

მებოსტნეობა (მარნეული)

ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა (მარნეული)

ბუღალტრული აღრიცხვა (მარნეული)

აღმზრდელი (რუსთავი)

აღმზრდელი (რუსთავი)

მებაღეობა /ინტეგრირებული/ (რუსთავი)

კომპიუტერული ქსელი და სისტემები /ინტეგრირებული/ (რუსთავი)

en_USEnglish