ქეთევან გიორგაძე

ქეთევან გიორგაძე

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფისა და საწყობის მენეჯერი

k.giorgadze@modusi.ge