სალომე მაყაშვილი

სალომე მაყაშვილი

მოდუსი მარნეულის მენეჯერი

s.makashvili@modusi.ge