ჟენია გაგიშვილი

ჟენია გაგიშვილი

სტუდენტური სერვისების მხარდაჭერის სპეციალისტი

zh.gagishvili@modusi.ge