ნოდარ ლაფანაშვილი

ნოდარ ლაფანაშვილი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

n.lapanashvili@modusi.ge