მაია დალაქიშვილი

მაია დალაქიშვილი

დირექტორის მოადგილე სასწავლო პროცესის ორგანიზების დარგში

m.dalakishvili@modusi.ge