მადონა გოგობერიშვილი

მადონა გოგობერიშვილი

ხარისხის მართვის მენეჯერი

m.gogoberishvili@modusi.ge