ლელა ტოტოშვილი

ლელა ტოტოშვილი

სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიის (ფაბლაბის) მენეჯერი

fablab@modusi.ge