დავით ხაჩიძე

დავით ხაჩიძე

ლოჯისტიკის სპეციალისტი