ბოსტნეული-ბაღჩეული კულტურების მოყვანა-გამრავლება დახურულ გრუნტში (მარნეული)

ka_GEGeorgian