ბიბლიოთეკა

ელექტროობა

სანტექნიკის სისტემების ექსპლუატაცია

თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების მონტაჟი

ბუღალტრული აღრიცხვა

კულინარიის ხელოვნება

აღმზრდელი

ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა

კომპიუტერული ქსელი და სისტემები

მსუბუქი ავტომობილის სავალი ნაწილის შეკეთება

მსუბუქი ავტომობილის ძრავის შეკეთება

სამკერვალო წარმოება

შედუღება

თმის მომსახურება

მებაღეობა

მებოსტნეობა

მეხილეობა

ზოგადი მოდულები

ინტეგრირებული მოდულები

ka_GEGeorgian