მამედ მირზაევი

მამედ მირზაევი

მოდუსი მარნეულის ადმინისტრაციის მენეჯერი

m.mirzaevi@modusi.ge