ვაკანსია N7

სსიპ კოლეჯი მოდუსი მარნეულის სსსმ/შშმ  პროფესიული სტუდენტის გადაადგილების მხარდამჭერი პირი

  ძირითადი ფუნქციები და მოვალეობები :

  • უზრუნველყობს სსსმ/შშმ სტუდენტთა მიყვანას ავტოსატრანსპორტო საშუალების საცხოვრებელი სახლიდან სასწავლებლამდე და პირიქით, სასწავლებლიდან სახლის მიმართულებით;
  • უზრუნველყობს სსსმ/შშმ სტუდენტის გადაადგილებას სასწავლებლის სივრცეში;
  • უზრუნველყოფს ავტოსატრანსპორტო საშუალების გამართულ მდგომარეობაში ყოფნას;
  • ტრანსპორტირების დროს იცავს უსაფრთხოების ზომებს და ავტოსაგზაო მოძრაობის წესებს;

საქმიანობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი დოკუმენტები

საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ;

პროფესიული განათლების მასწავლებლის პროფესიული ეთიკის კოდექსი;

სსიპ კოლეჯი მოდუსის წესდება;

კომპიუტერული პროგრამები

Microsoft Word;

Microsoft excel;

Microsoft Power Point;

Internet;

Outlook;

ვაკანსიით დაინტერესების შემთხვევაში, აუცილებლად გადმოიწერეთ და შეავსეთ ჩვენს მიერ ატვირთული თანდართული ფაილი“ (CV)  , შეავსეთ და  გადმოაგზავნეთ  ელ.ფოსტაზე: a.kapanadze@modusi.ge

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადაა  2024 წლის 17 მარტი;

სსიპ კოლეჯი მოდუსი მარნეული

ტელეფონი: 577 95 90 36

ka_GEGeorgian