ვაკანსია N6

სსიპ კოლეჯი მოდუსის მძღოლი

ძირითადი ფუნქციები და მოვალეობები :

  • საჭიროების შემთხვევაში, კოლეჯის ხელმძღვანელობის და თანამშრომლების ავტომობილით გადაადგილების უზრუნველყოფა;
  • კოლეჯის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურად გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა და კონტროლი;
  • ავტომობილების მიმდინარე და სეზონური მომსახურების უზრუნველყოფა;
  • საქმიანი კორესპონდენციების მიწოდება ადრესატებისთვის და კოლეჯში მოტანა;

საქმიანობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი დოკუმენტები

● საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ; ● პროფესიული განათლების მასწავლებლის პროფესიული ეთიკის კოდექსი;

● სსიპ კოლეჯი მოდუსის წესდება;

კომპიუტერული პროგრამები

Microsoft Word;  Microsoft excel;  Microsoft Power Point;  Internet; Outlook;

ვაკანსიით დაინტერესების შემთხვევაში, აუცილებლად გადმოიწერეთ და შეავსეთ ჩვენს მიერ ატვირთული თანდართული ფაილი“ (CV)  , შეავსეთ და  გადმოაგზავნეთ  ელ.ფოსტაზე: a.kapanadze@modusi.ge

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადაა  2024 წლის 19 მარტი;

სსიპ კოლეჯი მოდუსი

ტელეფონი: 577 95 90 36

ka_GEGeorgian