ვაკანსია N15

ინგლისური ენის პროფესიული მოდულის პროფესიული მასწავლებელი-მარნეული

 

ძირითადი ფუნქციები და მოვალეობები :

  • პროფესიული სტუდენტისთვის ხარისხიანი განათლების მიცემა და მათ მიმართ თანაბარი ყურადღების გამოჩენა განურჩევლად სქესის, რასის, ენის, რელიგიის, ეროვნული, ეთნიკური და სოციალური კუთვნილების, ქონებრივი მდგომარეობის და სხვა ნიშნისა,  სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებისა თუ შეზღუდული შესაძლებლობის (სსსმ და შშმ) სტუდენტებისთვის ინდივიდუალური მიდგომების გამოყენება და ინდივიდუალური გეგმებით მათთვის ადაპტირებული სასწავლო გარემოს უზრუნველყოფა;
  • პროგრამის შემუშავებასა და მოდულების ადაპტირებაში მონაწილეობა პროგრამის ხელმძღვანელთან ერთად, სასწავლო მოდულებისთვის აუცილებელი და დამხმარე ლიტერატურის შერჩევა, სწავლებისა და შეფასების მეთოდოლოგის შერჩევა, კალენდარული გეგმისა და შეფასების ინსტრუმენტების შემუშავება,  პროფესიული სწავლების განხორციელება დამტკიცებული, ავტორიზებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მოთხოვნების შესაბამისად, პროფესიული სტუდენტის შეფასება და ასევე  საჭიროების შემთხვევაში, პროფესიულ სტუდენტებთან ინდივიდუალურ საკონსულტაციო მუშაობა წინასწარ განსაზღვრული გეგმით.

მინიმალური საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

განათლება და სამუშაო გამოცდილება

განათლება ინგლისური ენის მიმართულებით;

ინგლისური ენის სწავლების არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება;

საქმიანობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი დოკუმენტები

● საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ;

● პროფესიული განათლების მასწავლებლის პროფესიული ეთიკის კოდექსი;

  • სსიპ კოლეჯი მოდუსის წესდება;

კომპიუტერული პროგრამები

Microsoft Word;

Microsoft excel;

Microsoft Power Point;

Internet;

Outlook;

ვაკანსიით დაინტერესების შემთხვევაში, აუცილებლად გადმოიწერეთ ჩვენს მიერ ატვირთული „თანდართული ფაილი“ (CV)  და გადმოაგზავნეთ  ელ.ფოსტაზე: vacancy@modusi.ge

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადაა  2022 წლის 16 იანვარი, 18:00 სთ;

სსიპ კოლეჯი მოდუსი მარნეული

ტელეფონი: 551 095 948

en_USEnglish