ქეთინო ბაგაური

ქეთინო ბაგაური

მოდუსი მარნეულის სასწავლო პროცესის ორგანიზების მენეჯერი

keti.bagauri@modusi.ge