მაია სეფიშვილი

2006წ დავამთავრე საქართველოს სახელმწიფო ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის აკადემია სამკურნალო მასაჟი და რეაბილიტაციის სპეციალობით. 2010 წლიდან დღემდე ვმუშაობ  კოლეჯ „მოდუს”-ში მასაჯისტის პროფესიული პროგრამის პედაგოგად. ვასწავლი შემდეგ  საგნებს:სპორტული მედიცინა, რეაბილიტაცია, კინეზოთერაპია და სამკურნალო მასაჟი

    ka_GEGeorgian